конструкция и принцип действия оптического нивелира

 

конструкцІя ТА ПРИНЦИП ДІЇ оптичНОГО нІвелІра

Пристрій та принцип роботи оптичного нівеліру

Виділяються чотири основні елементи приладу

1. Оптичний пристрій, так звана зорова труба. Принцип роботи цієї деталі – вільне обертання у горизонтальній площині. Головною функцією зорової труби є наведення системи на об'єкт зйомки.

2. Циліндричний рівень. Ця деталь є винятково чутливим пристроєм. Його призначенням є визначення точності орієнтування нівеліру щодо схилу. Точність розташування горизонтальної осі визначається за знаходженням бульбашки рівня в так званому «нуль-пункті».

3. Трегер. Підставка для зорової труби з трьома гвинтами, що регулюють висоту розташування.

4. Гвинт елеваційний. Ця деталь відповідає за однозначне орієнтування. Для визначення параметра необхідно візирну лінію приладу привести горизонтальне положення. Крім того, у конструкцію оптичних нівелірів останніх моделей у більшості випадків вбудований компенсатор. Його завдання - підтримка інструменту в строго горизонтальному положенні і, як наслідок, виключення похибок, які можуть бути викликані навіть невеликим нахилом приладу, при цьому геодезична зйомка стає більш точною. Вибір типу оптичного нівеліра заснований на необхідної точності вимірювань залежно від рівня робіт, що проводяться геодезистом.


 

Поділ нівелювання за класами, використання відповідних нівелірів Сполуки нівелірних мереж, що утворюють єдину державну нівелірну мережу України, можна поділити за класами. До основної висотної основи відносяться перший та другий класи. Для нівелювання I класу характерна висока точність робіт. Отримання такого результату роботи можливе лише за допомогою найсучасніших геодезичних приладів, що дозволяють використовувати відповідні методи вимірювання. Тільки останні розробки геодезичного обладнання дозволяють уникнути стандартних помилок та найменших похибок у роботі. Йдеться, зрозуміло, йде про високоточний оптичний нівелір. У його конструкцію входить плоскопаралельна пластина, що є складовим елементом оптичного мікрометра. Встановлюється ця деталь перед об'єктивом зорової труби, що обертається. Крім того, оптичний нівелір такого рівня забезпечується компенсатором або такою деталлю, як контактний рівень, бульбашка якого відрізняється в поле зору зорової труби, що обертається. Для нівелювання I класу використовуються оптичні нівеліри видів Н-05, H1, Ni-002 та Ni-004 та інші. Функціональні можливості цих марок повністю відповідають необхідним вимогам. При здійсненні нівелювання II класу також необхідні високоточні оптичні нівеліри з конструкцією, що включає в себе і плоскопаралельні пластини, і компенсатор або контактний рівень. В даному випадку можуть застосовуватись прилади H1 та Н-05, Ni-002, Ni-004 та Ni-007. Можливе і використання приладів, що пройшли сертифікацію та відповідають необхідному рівню точності. Для проведення вимірювань III класу кращий оптичний нівелір з компенсатором вбудованого типу, а для IV класу - нівелір як з рівнем, так і з компенсатором. оптичні нівеліри поділяють на технічні, точні та високоточні залежно від класифікації нівелювання. Принцип застосування оптичного нівеліру під час проведення зйомки Розглянемо процес нівелювання IV класу з так званим методом «середньої нитки». Насамперед прилад приводиться в робочий стан за допомогою контактного або циліндричного рівня. Потім проводяться наведення зорової труби на поверхню чорної сторони задньої рейки і приведення бульбашки рівня у згаданий «нуль-пункт» (за допомогою підйомних або елеваційних гвинтів). Тепер далекомірні та середні штрихи дозволяють зняти відлік. Потім таким же чином робимо зйомку при наведенні зорової труби на поверхню чорної сторони передньої рейки, далі - на поверхню червоної сторони передньої частини рейки і, нарешті, по поверхні чорної сторони задньої частини рейки. У разі використання оптичного нівеліру з компенсатором перше, що потрібно зробити, встановити пристрій у робоче положення, проконтролювати нормальний робочий стан компенсатора. І лише потім можна приступати до зйомки. Під час зйомки всі спостереження необхідно фіксувати у польовому журналі. Ще зручніше - використання для цього запам'ятовуючого пристрою реєстратора. При виявленні різниці значення перевищення більше 5 мм необхідні повторні вимірювання, причому в цьому випадку необхідно змінити висоту приладу щонайменше на 3 см. Закінчуючи польові роботи, потрібно підрахувати нев'язку по лінії між вихідними реперами. Її значення не повинно перевищувати 20 мм. Результати польових робіт заносяться до спеціальної відомості перевищень. На сьогоднішній день альтернативи використанню нівеліру оптичного немає, тому найближчі десятиліття цей інструмент буде абсолютно незамінний при проведенні геодезичних робіт.